Ny robot gør det hurtigere, bedre og grønnere.
Læs mere her >

Fokus på miljøet.
Læs mere her >

Sv. Kofoeds
Maskinfabrik A/S
Tåstrupvej 6
4370 St. Merløse
tel.: +45 5780 1265
fax: +45 5780 1413
info@sv-kofoeds.dk
CVR: 73456614

VORES AMBITIONER
At forblive en ledende virksomhed indenfor metalbearbejdning, gennem
• Uddannelse og udvælgelse af nogle af branchens dygtigste metalarbejdere.
• Konstant opdatering af maskinparken med fokus på præcision og lave tolerancer.

At tiltrække og fastholde professionelle kunder gennem den højest mulige
faglighed, kvalitet og leveringssikkerhed.

At sikre lokalsamfundet en aktiv og engageret arbejdsplads

At medvirke til højnelsen af branchens kvalitetsniveau gennem legater til
uddannelse og forskning.

© Copyright Sv. Kofoeds Maskinfabrik A/S 2008. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.